• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Vei og folkehelse

Folkehelseministeren har vært på besøk på Skottevik.