• FOTO: Kjetil Samuelsen

Politikk og helhetstenkning

Det å utvikle en by ut fra en helhets tenking er totalt fraværende i Kristiansand.