Vi vet fra tidligere av at Ap er kjent for å bygge hovedveier stykkevis og delt og skyver problemene bare videre til neste område. De har aldri bygd en helhetlig vei.

Nå ser vi det tydelig, ny E 18 fra Mandal og vestover har stoppet opp. I mellomtiden skjer det ulykker, to dødsulykker, den siste måneden, der motorsykler var involvert, mellom Mandal og Lyngdal. Etter uttalelser fra politimyndighet ved den siste ulykken kom bil med campingvogn over i motgående kjørebane og kolliderte med en motorsykkel. Dødelig utfall og dypt tragisk for de involverte, men også for samfunnet generelt. Mye sorg, tårer og fortvilelse blir det etter en slik ulykke.

Skjønner ikke at de partier som er i mot å bygge ny firefelts vei, særlig mellom Mandal og Stavanger, har samvittighet med å sitte med hendene i fanget og ikke gjøre noen ting. Det er helt klart at med en firefeltsvei ville disse ulykkene vært unngått.

Noen partier tar mer hensyn til naturødeleggelser enn å tenke på menneskelige lidelser. Selvfølgelig skal vi prøve så godt vi kan å spare naturen, men det har sin pris for alle de mennesker som får føle den smerte på kroppen som innebærer å miste en av sine kjære.

Ketil Solvik-Olsen i Fremskrittspartiet var den eneste politikeren som så viktigheten med å bygge en trafikksikker hovedvei i den tiden han satt som samferdselsminister i Erna Solbergs regjering.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.