I et direktesendt møte i organisasjonsutvalget den 5. mai fikk de tilstedeværende, og vi velgere som så på, høre en uttalelse som en skulle tro hørte fortiden til med omtrent hundre års margin. Diskriminerende retorikk fremført av en folkevalgt i et tillitsverv, enkelt og alt annet enn greit.

Emnet er sykefravær, og Demokratenes Alf Albert (bildet) konstaterer at det har vært en marginal nedgang, før han ønsker å fremheve forskjellen mellom kjønnene, og da at mennene har hatt lavere sykefravær enn kvinnene. Dette gjør Albert ved å omtale menn som det sterke kjønn, og kvinner som det svake kjønn.

Alf Albert representerer Demokratene, som er et parti hvis partiprogram tydelig uttrykker: «Demokratene tar sterk avstand fra statlig og juridisk diskriminering og forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, religion og kjønn. Demokratene tar avstand fra alle typer lovpålagt kvotering og diskriminering og anser disse for å være brudd på denne menneskerettigheten. Vi går imot alle lover som pålegger dette.» En kan jo også legge til at noe av det Demokratene fokuserer aller mest på når de kritiserer islam, er at religionen er undertrykkende mot kvinner.

Det oppleves som surrealistisk å høre Alberts uttalelse, især når det skjer på en live-stream i et viktig politisk møte, der det faktisk er kvinner tilstede. Jeg forstår veldig godt reaksjonene fra de som holdt innlegg etter Albert, og synes at denne episoden bør få følger. Kristiansand er ikke tjent med politikere som utviser slike holdninger overfor sine medmennesker; det er regelrett skammelig å ha vært vitne til dette. Velgerne, og de mange kvinnene som hørte uttalelsen, fortjener iallefall en offentlig og uforbeholden unnskyldning fra Demokratene og Alf Albert.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.