• FOTO: Tormod Flem Vegge

Intelligent design

Stiftelsen BioCosmos vil spre naturfaglig kunnskap på en måte som utfyller den darwinistiske. Dette er svært betimelig.