• – Innenfor EU-/EØS-området er arbeidslivspolitikken i all hovedsak et nasjonalt anliggende. Det er norske politikere som bestemmer om arbeidsmiljøloven skal svekkes eller styrkes, skriver innsender. FOTO: FRANCOIS LENOIR / X01164

EØS står ikke i veien for nasjonal politikk

I år er det 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft i Norge. Siden 1994 har nordmenn nytt godt av å studere, arbeide eller bosette seg, i nesten hele Europa uten hindringer.