E 18 og Grenlandsbanen må planlegges samtidig!

– E 18 og Grenlandsbanen blir nesten sammenfallende fra Dørdal til Brokelandsheia, en strekning på ca. 25 kilometer, skriver innsenderen, som mener vei og jernbane bør planlegges samtidig. Foto Jim Rune Bjorvand