– E 18 og Grenlandsbanen blir nesten sammenfallende fra Dørdal til Brokelandsheia, en strekning på ca. 25 kilometer, skriver innsenderen, som mener vei og jernbane bør planlegges samtidig. – E 18 og Grenlandsbanen blir nesten sammenfallende fra Dørdal til Brokelandsheia, en strekning på ca. 25 kilometer, skriver innsenderen, som mener vei og jernbane bør planlegges samtidig. Foto: Jim Rune Bjorvand

E 18 og Grenlandsbanen må planlegges samtidig!