– Ikke engang muligheten verden hadde til å bruke COVID-19 i omstillingen klarte vi å utnytte bærekraftig. Nedstengningen førte i 2020 til en global nedgang av utslippene, men de er allerede nå høyere enn da pandemien startet, skriver forfatteren. Her står SAS-fly klargjort for langtidsparkering på Gardermoen for et år siden. – Ikke engang muligheten verden hadde til å bruke COVID-19 i omstillingen klarte vi å utnytte bærekraftig. Nedstengningen førte i 2020 til en global nedgang av utslippene, men de er allerede nå høyere enn da pandemien startet, skriver forfatteren. Her står SAS-fly klargjort for langtidsparkering på Gardermoen for et år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ntb

Et besteforeldreperspektiv på det grønne skiftet