• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Nullvekst og bompenger

Nullvekst i biltrafikk oppnås ikke uten nullvekst i befolkning, næring og kultur, men å redusere veksten i biltrafikken er fullt mulig med forskjellige metoder.