• Arbeiderpartiet har en annen form for tilnærming til forholdet mellom religion og politikk enn det de mer konservative delene av Kr.f. har, skriver innsenderen. På bildet: Jørgen Kristiansen. FOTO: Bjelland, Kjartan

Religion og politikk

Koblingen mellom religion og politikk kan være utfordrende. Det ser vi i andre land og andre religioner, og de siste ukene har vi sett interessante utslag også på Sørlandet.