• Prestisjeprosjektet kunstsiloen er ikke økonomisk bærekraftig, skriver innsenderen. FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Høyre i Kristian­sand setter Kunst­silo foran folket

Svar til Lise Kristiansen, 29. august: Jeg har i hele mitt liv vært opptatt av rettferdighet og hvordan jeg forvalter mine verv som folkevalgt og ombudsmann.