– Har vi ikke som kirke støtt mange nok fra oss og vært årsak til at de har mistet troen for kanskje aldri mer å vende tilbake til den, spør innsender. – Har vi ikke som kirke støtt mange nok fra oss og vært årsak til at de har mistet troen for kanskje aldri mer å vende tilbake til den, spør innsender. Foto: Preben Fonn Witry

Synes du ikke de har lidd nok?