Kjære folkevalgte politikere

Tenk hvis du blir alvorlig syk? Du har vært hos fastlegen, og han har stilt en alvorlig diagnose.