• FOTO: LPO Arkitekter/WSP Norge

Hamrevann må bygges for fremtiden!

For noen ti-talls år siden ble deler av Hånes bygd for fremtiden. Nå planlegges utbygging av Hamrevann, og tiden er inne til et nytt ”Bygg for fremtiden”.