Egentlig burde dette være enkelt: Unødvendig lang reiseveg avstand vanskeliggjør samarbeid mellom skole og næringsliv, øker dropout, hindrer gjennomføring og senker rekrutteringen, skriver innsenderne. Egentlig burde dette være enkelt: Unødvendig lang reiseveg avstand vanskeliggjør samarbeid mellom skole og næringsliv, øker dropout, hindrer gjennomføring og senker rekrutteringen, skriver innsenderne. Foto: Reidar Kollstad

Byggfag svært viktig for hele Vennesla!