• FOTO: Reidar Kollstad

Venstre står urokkelig bak bymiljøavtalene

Byene må gå foran i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi skaper bedre byer å bo og leve i for alle. Det er uaktuelt for Venstre å gå bort fra bymiljøavtaler som gir et bedre kollektivtilbud, bedre luft, lavere utslipp og et bedre byliv for alle.