Klimarisiko - lokale politikere har ansvaret

Fredag 24.mai stod det en kronikk i Fvn med ovennevnte overskrift - skrevet av Kristin Halvorsen, direktør i CICERO senter for klimaforsking, Kristine Falkgård, adm. dir. i Kommunalbanken og Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.