Her kan vi få nye parkarealer, badestrender, næringsareal og boliger. Mulighetene er mange.

Skal dette bli en suksess, så må byens innbyggere nå inviteres med i utviklingen. Det er avgjørende at denne delen av sentrum blir attraktiv for innbyggerne og blir en forlenget del av Kvadraturen, som er åpen for alle. Lagmannsholmen bør bli en inkluderende bydel med et mangfold av aktører og brukere.

For å lykkes, så kreves det politisk styring og en bred involvering. I dag så er prosessen rundt utviklingen av Lagmannsholmen uoversiktlig, og prosessen når ikke ut til Kristiansands innbyggere.

Lagmannsholmen er den siste store byutviklingsmuligheten vi har i Kvadraturen, og utformingen av denne delen av byen kommer til å være med oss i mange år. Derfor er det desto viktigere at utviklingen av Lagmannsholmen får en åpen og transparent innbyggerinvolvering, som favner bredt.

Byutvikling krever også profesjonelle krefter og investorer, så samspillet med kommunen og havna er avgjørende for at vi skal lykkes.

Kan vi se for oss at kunst i det offentlige rommet skal sette premissene for resten av byutviklingen? Ønsker vi å bygge en idrettsarena her? Hva med en filial av Dyreparken som allerede er en av Norges største turistattraksjoner?

Hva med en filial av Dyreparken som allerede er en av Norges største turistattraksjoner?

Eller vil vi kanskje ha et akvarium? Skal vi flytte Todda skole til Lagmannsholmen? Hva med biblioteket?

Vil vi at Lagmannsholmen skal være åpnet for innkjøring og biltrafikk, eller vil vi at den skal være totalt bilfri?

Vil vi at det skal være høye bolighus med plass til flest mulig familier, eller vil vi at det skal være en åpen folkepark?

Vil vi at bebyggelsen skal være moderne og utfordrende med nye signalbygg, eller vil vi at den skal være tradisjonell og harmonisk i sørlandsstil med resten av Kvadraturen og fiskebrygga?

Vil vi prøve autonome busser på området til Fiskebrygga og Odderøya?

Mulighetene for Lagmannsholmen er enorme. Høyre mener at vi må legge til rette for en bred involvering fra innbyggerne, kulturliv, interesseorganisasjoner, med flere. Alle bør få en reell mulighet til å ta del i utformingen av Lagmannsholmen.

Kristiansands byrom og bygulv tilhører oss alle. I Høyre er vi opptatt av at prosessen med utviklingen av Lagmannsholmen skal ligge hos kommunen og de folkevalgte. Kommunen bør være initiativtaker og lede en samskapingsprosess som sikrer åpenhet og mangfold.

Noen arkitekter har allerede presentert sine forslag til hvordan Lagmannsholmen kan se ut i fremtiden, men vi trenger flere ulike aktører som engasjerer seg.

Innbyggerinvolvering må komme før det utarbeides planer og tegninger som setter premisser og rammer for utviklingen av Lagmannsholmen. Det haster med å komme i gang med dette arbeidet. Høyre ønsker derfor at kommunen, allerede før sommeren, lager en plan for hvordan denne prosessen skal foregå og hvem som skal være ansvarlig.

Vi har sendt inn et spørsmål om dette til ordfører og kommunedirektør som vi bes settes på agendaen til neste møte i Næring- og eierskapsutvalget. Vi ser frem mot et positivt og konstruktivt svar!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.