Ordet robust utforskes nesten til det viderverdige, og man forsøker å skape illusjonen av at et selvstendig Søgne vil være en robust kommune.

De tre lister så pent opp de tingene de vil ha på plass, helt uten realistisk tilnærming. Søgne hadde nemlig ikke alt de tre ønsker før, for fagmiljøene var for små og makten i dem var for sentralisert, og det er noe i det med at når folk ikke vet hvordan det faktisk skal være, så aksepterer de dårligere tjenester. Dette har vi gjort i Søgne i en halv mannsalder, det er på tide at vi aksepterer at vi kan få det bedre i en stor kommune.

Jeg har null tro på de fine ordene de tre brer om seg om en robust og selvstendig Søgne kommune. Snarere tvert imot, jeg tror vi må finne et annet ord en robust for å beskrive Søgne. Får de tre viljen sin, så er nok ROBEK og ikke robust som blir det mest anvendte ordet når man omtaler kommunen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.