• Innsenderen kritiserer Preben Aavitslands kommentar om Svein Magne Pedersens virksomhet. FOTO: Kristin Ellefsen

Forbønn for syke

Det er trist å lese Preben Aavitlands innlegg i FVN (Ukeslutt), 26/1 -19.