• – Regjeringen vil innføre krav om årlig rapportering om tilstanden i barnevernstjenesten til kommunestyret, slik at den øverste ledelsen i kommunene lettere får innsikt, skriver statsrådene Monica Mæland og Linda Hofstad Helleland.

Barnevernet må bli prestisjeprosjekt

Det nye trafikklyssystemet for barnevernet viser rødt og gult i over halvparten av kommunene. Da må varsellampene til kommuneledelsen blinke.