• – Gjennomsnittlig tar det seks år for en revmatiker å få stilt diagnose, skriver innsender. FOTO: Scanpix

Usynlig syk i vår kommune

Du kan ikke se utenpå mange kronikere at de er syke. De «tar seg sammen» for å fremstå som friske.