• Den dag det ligger 6-7 rigger i Topdalsfjorden for vedlikeholdsarbeid, med døgndrift og uten vanlige støy- og lysbegrensninger, vil det skape sjokkbølger. Det er dette det dreier seg om, skriver innsenderen. FOTO: Steinar Vindsland

Ringvirkninger av havneflytting

Jeg viser til innlegg fra Næringsforeningen (NIKR) 2.august 2018.