De uunnværlige er i streik

– Hva går KS inn med i lønnsforhandlinger for å kompensere for lønnsetterslep fra tidligere års forhandlinger, fjorårets elendige oppgjør og mangel på fagfolk? Ingenting, skriver forfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB