– Å lære om hva våre forfedre og -mødre har lagt ned av arbeid, dyktighet og kreativitet for å skape livsgrunnlag for seg selv og sine etterkommere, gjør oss bedre i stand til å forstå og skape mening i våre egne liv – i Kristiansand og på Agder, skriver forfatteren om det planlagte museumsbygget på Odderøya. – Å lære om hva våre forfedre og -mødre har lagt ned av arbeid, dyktighet og kreativitet for å skape livsgrunnlag for seg selv og sine etterkommere, gjør oss bedre i stand til å forstå og skape mening i våre egne liv – i Kristiansand og på Agder, skriver forfatteren om det planlagte museumsbygget på Odderøya. Foto: Helen & Hard

En attraktiv region må ha et attraktivt museum