• FOTO: Arkiv

Vedlikeholdsetterslep på Kvadraturen vgs

Når fylkestinget i Vest-Agder har samling 19. og 20. juni, skal vi behandle en sak om oppgradering av inneklimaanlegget på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand.