• E18-utbyggingen krever omfattende arealinngrep og berører svært mange av våre innbyggere, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

E18 Dørdal -Grimstad

Nye Veier, demokratiske prosesser og det interkommunale samarbeidet.