• FOTO: Torbjørn Witzøe

Vi streiker fram til ord blir til handling

I fjor kom FNs klimarapport ut og viste oss at vi kun hadde 12 år på å redusere verdens klimagassutslipp med rundt 45% (fra 2010 nivåene) innen 2030 for å ha en sjanse større enn 50% på å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming.