• Jeg og mange andre som har vokst opp i et lukket udemokratisk samfunn setter stor pris på en fri demokratisk debatt rundt temaet, skriver innsenderen. FOTO: Kristin Ellefsen

Vår tvilsomme eksistens

Denne uken har Vårt Land publisert en artikkelserie som omhandler Jehovas vitners krav til sine medlemmer om å avstå fra å stemme ved valg.