• – Derfor har vi foreslått å bruke noko av inntektene til å gi lån til installasjon av solceller på private hus. Konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi avviser forslaget i eit innlegg her i avisa, skriver SV-politikerne i dette innlegget. FOTO: Kverneland Energi

Er Agder Energi framleis ein samfunnsinstitusjon?

Agder Energi tener mange titals millionar kroner på å selje opphavsgarantiar. Det er ei ordning som skal fremme ny fornybar energi, men den har diskutabel effekt.