• Elevrådet er en utmerket arena for at elevene skal kunne skape aktiviteter og engasjere seg, skriver innsenderen. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Trygge rammer og tilhørighet for alle

Debatten om (kristne) skolelag sin aktivitet på skoler i Agder handler om hvordan det skal legges til rette for at skolene kan arbeide fram gode fellesskap som styrker skolene og som styrker vår felles demokratiske nerve.