Under et intervju med Fædrelandsvennen web-tv den 22. juni kommer ordfører Skisland med følgende påstand: «Jeg har registrert at den aksjonsgruppa i Søgne som har vært for løsrivning, har spredd endel påstander som ikke har vært faktabaserte».

For oss er dette en alvorlig påstand, og vi ønsker svar på hvilke påstander ordfører Skisland konkret viser til.

I tillegg vil vi gjerne at ordføreren belyser et sentralt punkt, som er selve kjernen i vårt arbeid: Lokaldemokratiet, og det å lytte til folket. Spørsmålet vårt blir da:

Hvorfor vil ikke ordføreren og Arbeiderpartiet i Kristiansand lytte til folket (kommunestyrevedtak og folkeavstemning) i Søgne?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.