Politikernes valg i denne saken vil være svært viktig for fremtiden til Agder Energi med sine datterselskap. Agder Energi som tidligere ble definert som «lokomotivet på Sørlandet». Med et ja til fusjon vil dette få store og alvorlige konsekvenser for Agder-kommunenes styring, kontroll og innflytelse over vårt stolte energiselskap.

Det ligger strategier til grunn for hvorfor det er så mange fusjoner i alle deler av vårt samfunn. Strategiene er laget av markedskreftenes talspersoner. Hvorfor? Jo, fordi større enheter gjøre det mye enklere å vanne ut offentlig styring slik at det blir enklere å selge og få inn private aktører. Private aktører i form av blant annet utenlandske investeringsselskaper.

Noen viktig grunner til at en ikke bør gå for en fusjon:

Agder Energi kan klare seg helt greit aleine, noe både administrasjonen i Agder Energi og annen ekspertise har uttalt.

Agder-kommunene har flertall i Agder Energi pr. i dag, men vil miste dette med en fusjon.

Fusjonen med Glitre vil være å pynte seg for flere fusjoner, noe som vil bety at eierandelen til Agder-kommunene vannes ut ytterligere

Med en fusjon med Glitre og flere fusjoner vil Agder-kommunenes styring, kontroll og innflytelse bli sterkt svekket.

Med flere eiere utenfor Agder vil styringen og kontrollen over vårt stolte lokomotiv (Agder Energi) med tiden bli overlatt til andre krefter utenfor Agder.

Faren vil være stor for at Agder Energi Nett, LOS og Enthelios med tiden vil kunne bli solgt til store utenlandske investeringsselskaper.

At politiske partier i Arendal og østre del av Agder går med på en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi er fullstendig uforståelig. I årene etter fusjonen i 2000 da Aust-Agder Energiverk, Kristiansand Energiverk og Vest-Agder Energiverk fusjonerte til Agder Energi, har Arendal og østre delen av Agder mistet to av sine hovedkontorer, dvs. hovedkontorene for ingeniørselskapet og entreprenørselskapet. Det ble gjort med omstruktureringer, fusjoner, salg mm. Hensikten har tydeligvis vært å kvitte seg med både ingeniører og montører, noe administrasjonen i Agder Energi til slutt har klart.

Med en fusjon med Glitre vil hovedkontoret til Agder Energi Nett bli flyttet til Drammen sammen med hovedkontoret til LOS. Å tro at hovedbasen til nett vil fortsette å være på Stoa v/Arendal vil være ganske naivt. Det kommer ikke til å skje fordi Drammen vil ha hovedmiljøene for nett og marked til sin by, noe som vil skje med tiden.

Politikere i Arendal og østre del av Agder er nå i ferd med å sette den siste spikeren i kista for de siste restene som er igjen etter Arendal Energiverk og Aust- Agder Kraftverk. Avtalen fra 2000 gav det meste til Kristiansand og Arendal sammen med østre Agder ble taperen. Nå er politikere i Arendal og østre Agder i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til. Denne gangen vil de gi fra seg nettselskapet og sende det østover.

At Høyre går inn for en fusjon med full tyngde er ingen bombe. Men at politikere fra enkelte andre partier henger seg på en fusjon kan vanskelig forstås, spesielt for politikere som liker å plassere seg til venstre for Høyre.

En fusjon vil bety at en mister styringen og kontrollen over Agder Energi med datterselskap, og med en fusjon har en startet en prosess som vil bety slutten for lokomotivet på Sørlandet. Tiden får vise hva som var riktig avgjørelse, men det vil være trist historie å lese at politikere i Agder så lett gav fra seg styringen og kontrollen over vårt stolte lokomotiv på Sørlandet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.