Foto: Kjartan Bjelland

Søgne og Songdalen får det bedre som egne kommuner

Jan Kåre Haugland serverte oss alle et glimrende leserbrev om hvor tragisk kommunesammenslåingen mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne har blitt.