Jeg har levd i 92 år, og samfunnet har endret seg mye på disse årene.

Vi har hatt kristendommen i 1000 år. Det er den som er årsak til oppstart av mange skoler. I dag kan vi knapt nevne Bibelens navn og historie i skole og barnehage.

Dette til tross for at en svært høy prosent av de som dør, sier de dør med sin barnetro. Hvorfor er vi så redd for å fortelle om Bibelen?

Alt skal være så fritt i dag. Mange opplever at Human-Etisk Forbund ødelegger for kristendommen i landet vårt.

Jeg mener at har man ikke en tro, en Gud å stå ansvarlig for, gjør man mer som man vil.

Sentralt i kristendommen står tilgivelse. Det står at så langt som øst er fra vest, er dine synder tilgitt. Da kan vi hver morgen starte en ny dag med fred i livet. Når grenser forskyves og forsvinner i samfunnet, flyter det ut, ofte så langt at det ikke er bra for oss. Vi trenger å stå ansvarlig overfor noe som er høyere enn oss selv!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.