Foto: AMMAR AWAD / reuters / ntb

Svar til Kari Henriksen

Jeg leser med tristhet ditt innlegg om APs politikk angående Israel-Palestina-konflikten. Det bunner dessverre i historieløshet, uvitenhet og blindhet for realitetene.