Han viser blant annet til mitt debattinnlegg i Fvn 30.juni om Regnbuefolket der jeg skriver at overrepresentasjon av skeive mennesker i media kan vise seg å ha motsatt effekt, og kan slå tilbake på dem selv. Professoren mener dette er dypt urovekkende holdninger. I min bekjentskapskrets er det enighet om at denne enorme oppmerksomheten rundt det å være skeiv har gått altfor langt. Derfor kan det komme motreaksjoner fra ekstreme miljøer som er lite tolerante overfor skeive mennesker.

Det er noe som heter den tause majoritet, de som ikke engasjerer seg i debatten om kjønnsmangfoldet. Det er heller ikke sikkert at alle som har forskjellige seksuelle legninger er interessert i å markere dette offentlig. Seksuallivet til den enkelte bør vel være en privatsak?

Professoren mener altså at mitt innlegg viser urovekkende holdninger. Han om det, men hva vet han om mine holdninger?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.