Jeg lever av å sjekke regnskapene til norske bedrifter, og jeg roper «varsku her» så høyt jeg kan. For er vi innforstått med at vi risikerer å ende opp med et land hvor hele regioner blir ulønnsomme å drive viktige næringer i?

Det kan virke som om strømstøtten som er gitt til privatpersoner har stilnet det verste av «uroen» vedrørende denne strømkrisen. Men det vi glemmer er bl.a to viktige ting:

1.Privatpersonene jobber primært i næringslivet, og når næringslivet går under vil de ansatte miste jobben og sitt livsgrunnlag.

2.Privatpersonene er vant til å bruke penger på (i alle fall før de har mistet jobben..) ting som ikke blir å oppdrive lenger. Bor du i Sør-Norge og vil vaske bilen hos en bilvask? Glem det. Bilvaskerier er alt for dyre å drive. Vil du ha ferske bakervarer? Glem det. Bakerier er alt for dyre å drive. Vil du ha lokale meieriprodukter? Glem det. Hva med ditt lokale slakteri? Glem det. Eller gartneri? Glem det. Det blir ikke et gartneri igjen i hele Sør-Norge.

Næringer hvor strøm er en vesentlig innsatsfaktor vil bli umulig å drive lønnsomt, med mindre forbrukerne blir vant til å betale mange ganger det de er vant til å betale i dag. Og med stadig minkende kjøpekraft i befolkningen er ikke dette uten videre en solid strategi, men heller ren ønsketenkning.

Jeg lever av å sjekke regnskapene til norske bedrifter, og jeg roper «varsku her» så høyt jeg kan

Hele industrier møter nå store problemer med å kunne drive. Eksemplene jeg lister opp er ikke teoretiske. De er reelle og basert på interaksjoner med eksisterende klienter eller andre nyhetsartikler hvor det allerede er ropt varsku. (bl.a Slakter Eide).

Og hva gjør myndighetene? Ingenting. De sitter og ser på. De «følger situasjonen nøye». Det er knapt til å tro. Og til alt overmål: Hvor ironisk er det ikke å at myndighetene «følger situasjonen nøye» (altså døden av norsk strømbasert næringsliv i Sør-Norge) når de just er ferdige med å pumpe milliarder av kompensasjons-kroner inn i det samme næringslivet for å redde det gjennom korona-pandemien?

Som regnskapsfører har jeg jobbet mye med kompensasjonsordningen som var aktiv under korona-tiden. Og å nå se på at myndighetene sitter stille og lar det samme næringslivet gå under... Det bringer en skygge av meningsløshet over hele kompensasjonsordningen. Når det i tillegg er slik at dette ikke påvirker hele landet, men kun Sør-Norge er det knapt til å tro at myndighetene ikke gjør annet enn å «følge situasjonen nøye».

Man kan bare undres om strategien med å «følge situasjonen nøye» kommer av at mens det var legemiddelindustrien som tjente på korona, så er det nå staten selv som tjener på økte strømpriser... Uansett kan myndighetene stikke hodet i sanden så mye de vil. De kommer uansett til å måtte betale for denne krisen. Enten ved å innføre en strømstøtte til næringslivet, eller ved kostnadene for å la NAV betale livsopphold og omskolering for de som arbeidet i næringslivet som forsvant.

Som regnskapsfører har jeg direkte innsyn i norsk næringsliv, på tvers av sektorer og industrier, i hele Norge. Jeg kan bare si: Varsku her!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.