Næringstrafikkens syn på byvekstavtale

Næringstrafikk bør unntas for rushtidsavgift, mener fylkeslederen i Norges Lastebileierforbund i Agder. Foto: Tormod Flem Vegge