• FOTO: Tormod Flem Vegge

«Darwins briller?»

I en kronikk 4.11. driver kolleger ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved UiA brannslokking vedr. den tilsynelatende farlige nye stiftelsen BioCosmos.