• FOTO: Daniel Haraldsson Nilsen

Behov for nytenkning i økonomistyringen i Kristiansand

Kristiansand kommune har god økonomi. Men den er sårbar for endringer i eiendomsskatten, inntektssystemet, skatteinngangen og rentenivået.