• – Mange sier at vi har hatt et protestvalg. Dersom det er en riktig oppsummering så må vi da rett og slett ta det innover oss, skriver innsender. FOTO: Jacob Buchard

Oppsummering av valget

Nå har vi altså fått en rødgrønn/sentrum konstellasjon på plass og vi leser at SP har tatt et visst forbehold. Hva betyr dette forbeholdet?