• – Å betale folk mindre enn minstelønna er ikkje berre lovbrot. Det er grov utnytting av arbeidarane. FOTO: Kjetil Reite

Lovlause tilstandar i Kristiansand

Sommarpatruljen til LO har besøkt 22 restaurantar i Kristiansand. Over halvparten av dei bryt lova om allmenngjort minstelønn i følgje ungdomssekretæren i LO .