• FOTO: Richardsen, Tor

Pensjonssystemet og stønader!

Pensjonssystemet og stønadene som gis i et samfunn bør være slik at de som ikke arbeider får like mye å rutte med i forhold til dem som jobber.