– Barna våre skal rustes til å ta sunne matvalg resten av livet, skriver avdelingsleder Helene Isaksen på Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn, som nå står i fare for å bli nedlagt. – Barna våre skal rustes til å ta sunne matvalg resten av livet, skriver avdelingsleder Helene Isaksen på Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn, som nå står i fare for å bli nedlagt. Foto: Kristin Ellefsen

Korttenkt og dyrt