• FOTO: Kjartan Bjelland

Integrering og inkludering

I 2017 fikk kommunene i agderfylkene overført tilsammen svimlende 1,42 milliarder kroner fra Staten i ulike integreringstilskudd, dette viser tall fra IMDI.