• Det er rett og slett uforståelig at folkevalgte kan erkjenne feil som kommunen har begått og deretter unnlate å gjøre noe, skriver innsenderen. FOTO: Heida Gudmundsdotter

Svar på fredagens leder i Fvn

Det er gått et år siden dommen ble avsagt og rettens flertall slo fast at de to ansatte i Søgne kommune hadde hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø.