• FOTO: NTB Scanpix

Psykologer og kristendom

Man kan argumentere for at psykologer bør ha innsikt i forskjellige fortolkninger av kristendom, fordi unge personer i eksistensiell krise som eksempelvis homofile i konservative kristne miljøer i den grad har bruk for en annerledes måte å se kristendommen på.