– Å få en plass blant 71 andre i bystyret var for meg, som for mange, en stor opplevelse. Følelsen av ærefrykt, ydmykhet overfor velgerne og en ansvarsfølelse overfor felleskapet var det jeg satt med under det konstituerende møtet. – Å få en plass blant 71 andre i bystyret var for meg, som for mange, en stor opplevelse. Følelsen av ærefrykt, ydmykhet overfor velgerne og en ansvarsfølelse overfor felleskapet var det jeg satt med under det konstituerende møtet. Foto: kjartan bjelland

Å være en lokal folkevalgt