• FOTO: Reidar Kollstad

Bokbrenning

På tredvetallet kom Arnulf Øverland med sine «landeplage»-utspill mot kristendommen. Han ble anmeldt av professor Hallesby. Rettsaken som fulgte ga nye anledninger til burleske utfall; i trygg forvisning om at Hallesby-tilhengere ikke ville foreta seg noe som helst av voldelige handlinger.